CÔNG TY TNHH SAMY

Công ty TNHH Samy là công ty khá trẻ trong lĩnh vực sản xuất các loại keo dán sử dụng trong những ngành công nghiệp chuyên biệt như da giày, xây dựng, trang trí nội thất. Với ưu thế này, Samy đã ứng dụng nhiều kỹ thuật công nghệ, phương pháp sản xuất sản phẩm mới từ các quốc gia tiên tiến trong công nghiệp sản xuất keo như Mỹ, Đức...; luôn theo dõi và áp dụng một cách kịp thời các tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Hiệp hội vật liệu và thử nghiệp Hoa Kỳ) trong toàn bộ quy trình sản xuất; đột phá sử dụng nguồn nguyên liệu mới để tạo ra các loại keo thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe và thực tế Samy đã thành công trong việc sản xuất ra các dòng sản phẩm keo mang thương hiệu riêng như T66, T55 và T44 đang được thị trường tín nhiệm.

T66 - 15Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ... 
Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt
Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum plates, ...
Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T66 - 5Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ... 
Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt
Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum plates, ...
Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T66 - 3Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ... 
Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt
Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum plates, ...
Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T55 - 15Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ...

Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt

Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum  plates, ...

Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T55 - 5Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ... 
Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt
Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum  plates, ... 
Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T55 - 3Kg

Interior industry: tables, chairs, cabinets, beds, carpet, mica, plywood, ceiling of automobiles, simili ... 
Leather goods: shoes, sandals, purse wallet, handbags, bags, cover of handbook, belt
Construction sectors: mosaic, wood floor, aluminum, ceramic tiles, granite, aluminum  plates, ... 
Other fields: speaker box, EVA, rubber, foam, heat/sound proof mat, PE, PU, seat saddle cover.

T44 - 5Kg

Applicants (spray): foam, sofa, textile, simili, carpet, heat/sound proof mat.

Dilution solvent: S-66

Touch curing time: 25-40oC: 5-10 mins

Full curing time: 25-400C: 15 hours

T44 - 5Kg

Applicants (spray): foam, sofa, textile, simili, carpet, heat/sound proof mat.

Dilution solvent:S-66

Touch curing time 25-40oC: 5-10 mins

Full curing time 25-400C: 15 hours

T44 - 3Kg

Applicants (spray): foam, sofa, textile, simili, carpet, heat/sound proof mat.

Dilution solvent: S-66

Touch curing time 25-40oC: 5-10 mins

Viscosity at 300C: 300 cps

NEWS

Liên hệ tư vấn